ekorre_thumb

Foto Manipulation: Armé ekorre

I denna guiden lär jag er hur ni kan göra en häftig armé ekorre utav tre vanliga foton. Man behöver inga avancerade förkunskaper. Jag berättar även hur Puppet Warp fungerar som finns i nya CS5.

I denna guiden utgår vi från tre olika bilder. Dessa bilderna kan du hitta här:
Ekorre – Dracoart-Stock @deviantART
Hjälm – Jan3090 @deviantART
Bazooka – Garr1971 @deviantART

Förhandsvisning av resultatet

Steg 1

Börja med att öppna ett dokument med bilden Ekorre.jpg. Duplicera bilden genom att trycka ner Ctrl + J. Denna kopian kommer vi behöva vid ett senare tillfället. Tryck på ögat för att göra det nya lagret osynligt.
Aktivera sen det andra lagret och välj  Spot Healing Brush Tool (J). Välj en pensel storlek på 45px och börja jobba bort ekorrens armar och händer (se bilden nedan).

Steg 2

När du är nöjd med ekorrens bringa, öppna bilden hjalm.jpg i ett nytt dokument. Välj ett markeringsverktyg som du föredrar och markera hjälmen. Jag valde Polygonal Lasso Tool (L). När du har markerat hela hjälmen, högerklicka på lagret och klicka på Duplicate Layer och välj att duplicera det till ditt dokument där du har ekorren.

Steg 3

För att få hjälmen att passa in trycker du ner Ctrl + T på så sätt kan du transformera lagret. Förminska den och vrid så den ser ut så här och avsluta med Enter.
(Ett tips är att hålla nere Shift när du ska förminska bilden. Då behåller bilden sitt symmetriska utseende.)

Steg 4

För att få hjälmen att smälta in lite bättre ska vi lägga till en skugga i pannan på ekorren. Det gör vi enklast genom att markera hjälmen, Ctrl + klicka på Layer thumbnail. Skapa ett nytt lager under hjälmlagret och välj sedan Move Tool (V) och dra ner markeringen några millimeter. Välj sen svart färg och måla i pannan.

Lagerinställningarna ska vara på Soft Light med 80 % Opacity.

Steg 5

När hjälmen är på plats så är de dags för bazookan. Öppna Bazooka.jpg i ett nytt dokument. Välj Magnetic Lasso Tool (L) och markera bazookan som bilden nedan. När du har markerat hela bazookan, högerklicka på lagret och klicka på Duplicate Layer och välj att duplicera det till ditt dokument där du har ekorren.

Steg 6

Tryck in Ctrl + T för att transformera bazookan som du vill ha den. Placera den så den är som bilden nedan visar.

Steg 7

I steg 1 skrev jag att du ni skulle duplicera ekorren och göra en kopia osynlig. Nu är det dags att göra de lagret synligt. Då kommer du får fram ekorrens armar. I detta steget ska vi markera armen till höger. Välj Pen Tool (P) och gör en markering som bilden nedan visar. Högerklicka på markeringen och tryck på Make Selection. Ställ in 0,5 pixels på Feather Radius.
När markeringen är helt klar så ska du duplicera armen till ett enskilt lager. Detta lager ska sen placeras direkt ovanför Bazookalagret.

Steg 8

I detta steget ska vi placera armen så det ser ut som om ekorren håller i bazookan. Klicka på Edit > Puppet Warp.

Klicka in tre markörer i armvecket och en på handen.

Ta tag i markören på handen och dra upp handen på bazookan och bekräfta med Enter. Det ska då se ut så här.

Steg 9

För att få armen att smälta in lite bättre ska vi lägga till en skugga på underarmen. Det gör vi enklast genom att markera armen genom att Ctrl + klicka på Layer thumbnail. Skapa ett nytt lager under armlagret och välj sedan Move Tool (V) och dra markeringen några millimeter till vänster. Välj sen svart färg och måla underarmen. Ställ även Opacity till 60 %.

Steg 10

Markera armen till vänster på samma sätt som högra med Pen Tool (P). Höger klicka på markeringen och tryck på Make Selection. Ställ även där in 0,5 pixels på Feather Radius.
När markeringen är helt klar så ska du duplicera armen till ett enskilt lager. Detta lager ska sen placeras direkt under Bazookalagret.

Steg 11

Transformera lagret genom att tryck in Ctrl + T. Vrid bilden så det ser ut som han sträcker sig efter avtryckaren.

Steg 12

Gör en ny markering, fast nu endast handen. Duplicera lagret och placera det precis över Bazookalagret.

Transformera lagret genom att tryck in Ctrl + T. Placera handen som bilden visar nedan.

Högerklicka på lagret och klicka på Warp. Dra i kanterna till vänster och gör att det ser ut som om handen kommer från baksidan av bazookan.

Steg 13

För att få en känsla av att bilden är tagen ute på ett krigsfält så behövs några effekter.
Det första justeringslagret vi ska använda är Gradient Map. Du hittar den genom att klicka på halvmånen längst ner i lagermenyn och sen klicka på Gradient Map.

Ändra lagerinställningen till Linear Burn och Opacity till 20 %.

Dubbelklicka på Layer thumbnailen och ändra färgerna till följande (se bilden nedan).

Steg 14

För att mörka ner bilden använder vi Curves. Detta hittar du på samma ställe som Gradient Map fast lite högre upp.

Dubbelklicka på Layer thumbnailen och ändra kurvan (se bilden nedan).

Steg 15

För att lägga till Photo Filter klickar du även där på halvmånen och sen på Photo Filter.

Dubbelklicka på Layer thumbnailen och gör följande inställningar.

Resultat

Ditt resultat ska se ut på följande vis.