thumb

Bilder av text

I den här korta guiden lär du dig hur man använder paths för sätta ut text. Det är en mycket enkel men användbar teknik.

Steg 1

Börja med att välja en symbol eller en bild som du vill göra i text. Infoga den sedan i ett nytt dokument i Photoshop.

Steg 2

Nu ska vi göra “pathen” som texten ska följa. Skapa ett nytt lager och välj Pen Tool (P). Rita sedan runt kanterna på din symbol. Tänk på vilket håll du ritar på eftersom texten kommer att följa det hållet och beroende på om du vill ha texten på insidan eller utsidan måste du antingen rita med- eller motsols. Det är helt upp till dig vad du väljer men se till att köra samma håll på alla paths du ritar till symbolen.

Steg 3

Nu ska vi lägga till texten på pathen. Välj Text Tool (T) och klicka direkt på pathen. Du får nu upp en markör och du kan skriva in text. Skriv in vad du vill. När du är klar ska det se ut ungefär som på bilden. Fortsätt på samma sätt med resten av symbolen. När du är klar är det bara ta bort lagret med symbolen på så har du bara texten kvar.

Resultat

Så här ser alltså resultatet ut. Denna metod är väldigt enkel att använda och ger en lite speciell effekt som man kan ha mycket nytta av. Man kan som sagt även göra bilder av bara text, om man så vill.